Polityka prywatności

1.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów podawane w formularzu rejestracyjnym i zamówienia mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez firmę F.H.U. Busmar.pl . Zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

2.W trakcie korzystania ze sklepu www.busmar.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie podstawowych danych osobowych takich jak nazwę firmy, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP. 

3.Firma Busmar.pl w żadnym wypadku nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych klientów i użytkowników naszego serwisu: www.busmar.pl .

4.Klienci, którzy skorzystali z możliwości założenia konta, mogą samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto.